Funkcje systemu

W ramach Systemu Bankowości Internetowej CUI, Bank udostępnia Użytkownikom:

1) w zakresie rachunków bankowych:

a) listę dostępnych rachunków bankowych w złotych,

b) salda rachunków i dostępne środki na rachunkach,

c) zestawienie operacji – lista operacji wykonywanych na rachunku,

d) wydruki – możliwość wydruku potwierdzenia operacji i zestawienia operacji,

2) w zakresie przelewów:

a) przelewy w złotych na inne rachunki bankowe,

b) przelewy do ZUS,

c) przelewy do organów podatkowych,

d) zlecenia stałe,

e) listę złożonych przelewów,

3) w zakresie lokat:

a) zakładanie oraz zrywanie lokat z oferty dostępnej w CUI,

b) zrywanie lokat,

c) listę aktywnych lokat,

d) tabelę oprocentowania lokat,

4) w zakresie listy odbiorców:

a) dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy,

b) listę zdefiniowanych odbiorców,

5) w zakresie usług doładowania telefonów pre-paid,

a) dokonywanie przelewów na doładowania telefonów pre-paid krajowych operatorów telekomunikacyjnych,

6) składanie dyspozycji realizacji przekazów w obrocie dewizowym,

7) zmiany haseł dostępu:

a) zmianę hasła dostępu do systemu bankowości elektronicznej, w tym również hasła w wersji maskowanej,

b) zmianę hasła autoryzacyjnego,

c) ustawienie i zmianę hasła telefonicznego, służącego do blokowania i odblokowania dostępu.

 

Kursy walut

Kursy walut2018-02-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0398
1 USD3.2864
1 CHF3.4856
1 GBP4.5744
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej