Komunikaty

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje, iż od dnia 1 grudnia 2010 r. prowadzi obsługę kasową klientów Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim.
Dla usprawnienia obsługi wskazujemy numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim prowadzonych w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Lublinie:

18 1010 1339 0053 2422 3100 0000 – mandaty karne,

24 1010 1339 0053 2422 2700 0000 – pozostałe podatki i opłaty /karta podatkowa, podatek od spadków
i darowizn, podatek od czynności cywilno/ prawnych,

30 1010 1339 0053 2422 2300 0000
– podatek dochodowy od osób fizycznych od podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, od mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz od podmiotów rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem karty podatkowej,

33 1010 1339 0053 2422 2100 0000
– podatek dochodowy od osób prawnych,

80 1010 1339 0053 2422 2200 0000
– podatek od towarów i usług.

Kursy walut

Kursy walut2018-02-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0286
1 USD3.2367
1 CHF3.4757
1 GBP4.5244
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej