Mapa Serwisu

Level 1 Item Placówki i Bankomaty
Level 1 Item O Banku
Level 2 Item Aktualności
Level 3 Item Archiwum
Level 3 Item Galeria zdjęć
Level 2 Item Historia banku
Level 2 Item Władze banku
Level 3 Item Rada Nadzorcza
Level 3 Item Zarząd
Level 2 Item Dane finansowe
Level 3 Item Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej
Level 3 Item Informacja o sytuacji ekonomiczno-finasowej
Level 2 Item Statut Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim
Level 2 Item Zasady Ładu Korporacyjnego
Level 2 Item Podstawowy schemat struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim
Level 2 Item EURO- FATCA
Level 2 Item OUTSOURCING
Level 2 Item Google Pay
Level 1 Item O Grupie BPS
Level 1 Item Oferta
Level 2 Item Klienci indywidualni
Level 3 Item Konta osobiste
Level 4 Item Pakiet Standard
Level 4 Item Pakiet Electro
Level 4 Item Pakiet VIP
Level 4 Item Pakiet Junior
Level 4 Item Pakiet Oszczędny
Level 4 Item Pakiet Senior
Level 4 Item Rachunek płatny na każde żądanie
Level 4 Item Podstawowy Rachunek Płatniczy
Level 3 Item Oszczędności
Level 4 Item Lokaty standard
Level 4 Item Lokata z kontem
Level 4 Item Lokaty internetowe
Level 4 Item Lokaty progresywne
Level 4 Item Lokaty negocjowalne
Level 4 Item Konto oszczędnościowe
Level 3 Item IKE
Level 3 Item Kredyty i pożyczki
Level 4 Item Kredyty gotówkowe
Level 5 Item Gotówka na każdą okazję
Level 5 Item Kredyt gotówkowy
Level 5 Item Pożyczka pracujący udział
Level 4 Item Kredyty hipoteczne
Level 5 Item Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"
Level 5 Item Uniwersalny kredyt hipoteczny
Level 4 Item Kredyty pozostałe
Level 5 Item Kredyt odnawialny w rachunku ROR
Level 5 Item Kredyt w karcie kredytowej
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Karta Płatnicza Visa Clasic Debetowa
Level 4 Item Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass
Level 4 Item Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
Level 4 Item Zastrzeganie Kart Płatniczych
Level 4 Item KARTOSFERA
Level 4 Item Visa Euro detal
Level 4 Item Karta zbliżeniowa Visa Classic Debit PayWave
Level 3 Item Bankowość internetowa
Level 4 Item CUI Detal
Level 4 Item Powiadomienia SMS
Level 3 Item Usługi dewizowe
Level 4 Item Przekazy w obrocie dewizowym
Level 4 Item Skup i inkaso czeków
Level 3 Item Inne usługi
Level 4 Item Biometria
Level 4 Item Ubezpieczenia
Level 2 Item Firmy
Level 3 Item Rachunki
Level 4 Item Rachunek bieżący
Level 4 Item Rachunek walutowy
Level 4 Item Internetowy Pakiet Detaliczny
Level 4 Item Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokaty standard
Level 4 Item Lokaty internetowe
Level 4 Item Lokaty negocjowane
Level 3 Item Kredyty
Level 4 Item Kredyty hipoteczne
Level 5 Item Kredytowa Linia Hipoteczna
Level 4 Item Kredyty inwestycyjne
Level 5 Item Kredyt Pomostowy
Level 5 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 4 Item Kredyty obrotowe
Level 5 Item Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Level 5 Item Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
Level 5 Item Kredyt rewolwingowy
Level 4 Item Gwarancje
Level 5 Item Gwarancja de minimis
Level 5 Item Gwarancje FG POIG
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Visa Business Debetowa
Level 4 Item Zastrzeganie Kart Płatniczych
Level 4 Item KARTOSFERA
Level 4 Item Visa Business Euro
Level 4 Item MasterCard Business PayPass
Level 3 Item Bankowość internetowa
Level 4 Item CUI Detal
Level 5 Item Powiadomienia SMS
Level 4 Item CUI Korpo
Level 3 Item Usługi dewizowe
Level 4 Item Przekazy w obrocie dewizowym
Level 4 Item Skup i inkaso czeków
Level 3 Item Inne usługi
Level 4 Item Biometria
Level 4 Item Ubezpieczenia
Level 2 Item Rolnicy
Level 3 Item Rachunki
Level 4 Item Rachunek bieżący
Level 4 Item Rachunek walutowy
Level 4 Item Internetowy Pakiet Detaliczny
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokaty standard
Level 4 Item Lokaty internetowe
Level 4 Item Lokaty negocjowane
Level 3 Item Kredyty
Level 4 Item Kredyty hipoteczne
Level 5 Item Kredytowa Linia Hipoteczna
Level 4 Item Kredyt inwestycyjny
Level 5 Item Kredyt inwestycyjny
Level 5 Item Kredyt pomostowy
Level 4 Item Kredyty obrotowe
Level 5 Item Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
Level 5 Item Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Level 5 Item Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
Level 5 Item Kredyt rewolwingowy
Level 4 Item Kredyty preferencyjne z dopłatą ARMiR do oprocentowania
Level 5 Item Kredyty inwestycyjne
Level 5 Item Kredyty klęskowe
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Visa Business Debetowa
Level 4 Item Zastrzeganie Kart Płatniczych
Level 4 Item KARTOSFERA
Level 4 Item Visa Business Euro
Level 4 Item MasterCard Business PayPass
Level 3 Item Bankowość internetowa
Level 4 Item CUI Detal
Level 4 Item Powiadomienia SMS
Level 3 Item Usługi dewizowe
Level 4 Item Przekazy w obrocie dewizowym
Level 4 Item Skup i inkaso czeków
Level 3 Item Inne usługi
Level 4 Item Biometria
Level 4 Item Ubezpieczenia
Level 2 Item Wspólnoty mieszkaniowe
Level 3 Item Rachunki
Level 4 Item Rachunek bieżący
Level 4 Item Internetowy Pakiet Detaliczny
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokaty standard
Level 4 Item Lokaty internetowe
Level 4 Item Lokaty negocjowane
Level 3 Item Kredyty
Level 4 Item Kredyt wspólny remont
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Visa Business Debetowa
Level 4 Item Zastrzeganie Kart Płatniczych
Level 4 Item Visa Business Euro
Level 4 Item MasterCard Business PayPass
Level 3 Item Bankowość internetowa
Level 4 Item CUI Detal
Level 5 Item Powiadomienia SMS
Level 4 Item CUI Korpo
Level 3 Item Biometria
Level 3 Item Usługi dewizowe
Level 4 Item Przekazy w obrocie dewizowym
Level 4 Item Skup i inkaso czeków
Level 1 Item Placówki
Level 1 Item Bankomaty
Level 1 Item Partnerzy
Level 1 Item Nagrody i wyróżnienia
Level 2 Item Orzeł Agrobiznesu
Level 2 Item Puchar SKO
Level 1 Item Opłaty i prowizje
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item Biuro prasowe
Level 2 Item Komunikaty prasowe
Level 3 Item Informacje o produktach i usługach
Level 3 Item Aktualności
Level 2 Item Materiały dla mediów
Level 2 Item Kontakt dla mediów
Level 1 Item Bankowość elektroniczna
Level 2 Item PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Level 2 Item Token mobilny - mToken Asseco MAA
Level 2 Item Aktywacja dostępu
Level 2 Item Funkcje systemu
Level 2 Item Blokowanie dostępu do CUI
Level 2 Item Wniosek Rodzina 500+
Level 2 Item Wniosek Dobry Start 300+
Level 1 Item Kalkulatory
Level 1 Item Kursy walut
Level 1 Item Informacje z giełdy
Level 1 Item WIBID / WIBOR
Level 1 Item BFG
Level 1 Item Mapa serwisu
Level 1 Item Informacja makroekonomiczna
Level 1 Item Pliki do pobrania
Level 1 Item TalentowiSKO
Level 1 Item Polityka prywatności
Level 1 Item Placówki
Level 1 Item Oprocentowania
Level 1 Item Zastrzeganie kart
Level 1 Item Biuro Informacji Kredytowej
Level 1 Item OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Nr KW LU1I/00262990/8
Level 1 Item Komunikaty
Level 2 Item Komunikat Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim
Level 1 Item Stawki referencyjne
Level 1 Item Nieruchomości
Level 1 Item Reklamacje
Level 1 Item Dyspozycja na wypadek śmierci
Level 1 Item ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Level 2 Item Nieruchomości
Level 1 Item Oferty pracy
Level 1 Item RODO
Level 1 Item Przenoszenie rachunków
Level 1 Item Regulaminy

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej