ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim; 
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej; 
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony logowania ma następującą nazwę:

https://bank.cui.pl/radzyn - klienci indywidualni

https://bank.cui.pl/radzyn_k - klienci korporacyjni

 • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte ( kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak " zatrzaśnietej kłódki" oznacza, że mamy doczynienia z niebezpiecznym połączeniem. Aktualna informacja w zależności od przeglądarki będzie miała brzmienie:
Google Chrome:
 
„Informacje o certyfikacie
wystawiony dla: bank.cui.pl
wystawca: Thawte SSL CA
ważny od 2014-08-19 do 2015-09-19”

Opera:

Bezpiecznie połączenie
bank.cui.pl
Połączenie jest bezpieczne.


Mozilla Firefox:


„Połączono z witryną
cui.pl
Zweryfikowana przez Thawte, Inc
Połączenie z tą stroną internetową
jest bezpieczne”


Internet Explorer: 
Identyfikacja witryny sieci web
thawte Primary Root CA
identyfikuje tę witrynę jako
bank.cui.pl.
To połączenie z serwerem jest
szyfrowane
 • w razie pojawienia się komunikatu o błędnym logowaniu należy ponownie zweryfikować poprawność adresu strony i certyfikatu. Jeżeli strona, bądź certyfikat strony są niepoprawne nie należy kontynuować logowania i niezwłocznie skontaktować się z Bankiem, pod numerem telefonu (83) 352-70-58 ( w godzinach pracy Banku); 
 • przed potwierdzeniem operacji należy upewnić się, że dotyczy ono właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysyłane są środki jest zgodny z Twoim zleceniem. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu. W przypadku gdy numer rachunku NRB po podpisie przelewu okaże się niezgodny, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem, pod numerem telefonu (83) 352-70-58 (w godzinach pracy Banku);
 • należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do przelewów w systemie CUI, albo uważna kontrola wklejanego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku, także wówczas jeżeli nie pojawi się stosowny komunikat; 
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu: hasła, numery kart bankowych, itp.; 
 • nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom; 
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych, itp.). W razie takiej potrzeby Bank zawsze udostępni stanowisko komputerowe; 
 • należy unikać korzystania z ogólnodostępnych, niezabezpieczonych sieci WIFI (centra handlowe, itp.); 
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf; 
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację; 
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy ustalić limity operacji dla przelewów;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – „Wyloguj”;  
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem, pod numerem telefonu (83) 352-70-58 ( w godzinach pracy Banku).

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej