Nieruchomości

Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE I

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oraz Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oferują do sprzedaży niżej opisaną nieruchomość:

I. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w Kazimierzówce, gmina Głusk, powiat i województwo lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 122/6, 123/1, 122/10 i 122/12  o łącznej powierzchni 1,02 ha, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy 167 m2 oraz murowanym budynkiem handlowo-usługowym, jednokondygnacyjnym, o pow. zabudowy 963 m2, objęta księgami wieczystymi KW nr LU1I/00034574/9 oraz KW nr LU1I/00103625/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Warunkiem sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty dotyczącej zakupu nieruchomości, która powinna zawierać:

  • datę sporządzenia oferty,
  • wskazanie nieruchomości, której dotyczy,
  • cenę oferowaną brutto, nie niższą niż: 3 050 000,00 zł,
  • dane personalne i kontaktowe oferenta,

2. Zbywcy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

3. Nieruchomość można oglądać w dniach i godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu z p. Arturem Stypułą, Lublin, ul. Kawaleryjska 10/8 , tel. 723 990 060 lub z p. Dorotą Kowalewską, Piaski, ul. Lubelska 98, tel. 502 581 657.

III. Miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w Oddziale Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, ul. Kawaleryjska 10/8, 20-552 Lublin, w dniach i godzinach jego pracy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Działki nr 122/6 i 123/1

231042

Działki nr 122/10 i 122/12

231043

Działki nr 122/10 i 122/12

231044

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej