Gwarancje FG POIG

Podstawowe informacje

gwarancja FG POIG

Na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji z FG POIG.

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją

 • Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym
 • Kredyty inwestycyjne
 • Kredyty w rachunku bieżącym

Beneficjenci gwarancji
Przedsiębiorstwa z sektora MSP spełniające jedno z siedmiu poniższych kryteriów innowacyjności:

 • zgłoszenie do ochrony lub posiadanie prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 • przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w parku technologicznym,
 • uzyskanie wsparcia typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizowanie projektu z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 • w ciągu ostatnich 3 lat otrzymanie grantu, pożyczki lub gwarancji w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji, środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (konieczne przedstawienie biznes planu),
 • w co najmniej jednym roku z 3 ostatnich lat przeznaczenie na działalność B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 • w ciągu ostatnich 3 lat zanotowanie wzrostu przychodów o średnio 10% rocznie.

Wysokość gwarancji
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

 • 27 miesięcy  - w przypadku kredytu obrotowego,
 • 99 miesięcy  - w przypadku kredytów inwestycyjnych.

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Opłaty

 Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0%.

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji. Placówki i bankomaty

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

 

+48 83 352 70 58

Kontakt możliwy jest również pod faksem

+48 83 352 70 59

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej