Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Parametry produktu

Celem kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jest rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców

 

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą służyć do ubiegania się o kredyt przeznaczony na:

 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę
 • przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej „WIARYGODNY PARTNER”
 • inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich
 • inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych

Szczegóły

MIKROKREDYT
Celem programu udzielania mikrokredytów ze środków Funduszu jest rozwój małej przedsiębiorczości na wsi.

Mikrokredyty mogą być udzielone na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są realizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem produkcji rolnej oraz wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych.

 • Wysokość mikrokredytu - do 20.000 zł
 • Okres kredytowania - do 2 lat w tym okres karencji nieprzekraczający 3 miesięcy

WIARYGODNY PARTNER

Celem linii kredytowej Wiarygodny Partner ze środków Funduszu jest wszechstronny, wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców.


Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich.

 1. Kredytowanie 100 % wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia
 2. Wysokość kredytu - od 20.000 zł do 1.000.000 zł
 3. Okres kredytowania:
  • w przypadku kredytów dotyczących inwestycji w środki trwałe - do 8 lat w tym okres karencji nieprzekraczający 1 roku
  • w pozostałych przypadkach: do 3 lat przy czym spłaty rat i odsetek kredytowych następują w okresach miesięcznych, albo do 12 miesięcy jako kredyt odnawialny

Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie AGROTURYSTYKI

Przez przedsięwzięcia w zakresie szeroko rozumianej agroturystyki, należy rozumieć-realizowane na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców- wszelkie pozarolnicze przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zarówno z zakresu wąsko rozumianej agroturystyki, związanej z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, jak i przedsięwzięcia z zakresu wszelkich form turystyki wiejskiej, realizowane poza gospodarstwem rolnym, zlokalizowane jednakże na obszarze kredytowania.


Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki w zakresie:

 • Bazy noclegowej
 • Bazy gastronomicznej
 • Bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej
 • Zakupu niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów agroturystycznych obejmujących zarówno środki trwałe, jak i inne rzeczowe składniki majątku obrotowego, ściśle i jednoznacznie związanego z wyposażeniem i funkcjonowaniem wymienionych obiektów.
 1. Wysokość kredytu:
  Okres kredytowania - do 5 lat w tym okres karencji nieprzekraczający 1 roku,
  • W plafonie A - do 50.000 zł - przy czym kredytowaniem może być objęte do 100 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto
  • W plafonie B - do 300.000 zł - nie więcej niż 80 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Placówki i bankomaty

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

 

+48 83 352 70 58

 

Kontakt możliwy jest również pod nr fax:

+48 83 352 70 59

Kursy walut

Kursy walut2018-07-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1710
1 USD3.5619
1 CHF3.5464
1 GBP4.7057
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej