Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Korzyści

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy to rozwiązanie dostosowane do potrzeb firm deweloperskich oraz spółdzielni mieszkaniowych. Rachunek ułatwia rozliczenia pieniężne z wieloma podmiotami, dzięki możliwości stworzenia wielu indywidualnych rachunków bankowych dla np. poszczególnych lokali. Otwarty lub Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy umożliwia deweloperowi spełnienie obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377).

Wybierając Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy zyskujesz:

  • pewność spełnienia wymogów Ustawy z dn. 16.09.2011r.,
  • większą wiarygodność w oczach Klientów,
  • łatwiejszą kontrolę wpływających środków pieniężnych, dzięki indywidualnym numerom rachunków dla poszczególnych lokali,
  • gwarancję bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję,
  • zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym.
Na rachunku mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne związane z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim.

Posiadacz rachunku: deweloper

Powiernik: posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper).

Powierzający: deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (nabywca).

Waluty: PLN

Wpłaty: wyłącznie przez Powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

Wypłaty: wyłącznie przez Powiernika, po spełnieniu warunków określonych w umowie deweloperskiej

Prowizje i opłaty

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.Placówki i bankomaty

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

+48 83 352 70 58

Kontakt możliwy jest również pod nr fax:

+48 83 352 70 59

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej