Powiadomienia SMS

Korzyści

Powiadomienia SMS to usługa, która umożliwia użytkownikom Systemu Bankowości Internetowej CUI Detaliczne otrzymywanie na telefon komórkowy wiadomości SMS dot.:

1. Statusu przelewu
Klient zostanie powiadomiony o zrealizowaniu bądź odrzuceniu przelewu zadysponowanego kanałami elektronicznymi (CUI Detaliczne). Informacje zwarte w SMS będą zawierać:

 • numer rachunku zleceniodawcy
 • numer rachunku odbiorcy
 • kwotę przelewu
 • datę realizacji przelewu.

Przykładowe SMS-y:
Zrealizowano przelew.. Z rachunku: 1610000610437865340690431 Na rachunek: 161000061043786534069072 Kwota przelewu: 200 PLN Data: 30.01.2007

Odrzucono przelew.. Z rachunku: 161000061043786534097589 Na rachunek: 161000061043786534067934 Kwota przelewu: 720 PLN Data: 30.01.2007

2. Zmiany salda
Klient informowany jest o zmianie salda. Częstotliwość powiadomień zależy od częstotliwości aktualizacji bazy danych. Są to następujące przypadki:

 • po wykonaniu operacji kanałami elektronicznymi (CUI Detaliczne)- natychmiast po ich potwierdzeniu w Systemie Bankowym
 • po zmianie salda z innego powodu (max. 10 min. po operacji).

Informacje zawarte w SMS będą zawierać:

 • numer rachunku właściciela
 • saldo poprzednie
 • saldo bieżące
 • kwotę dostępną
 • datę zmiany salda.

Przykładowy SMS:
Zmiana salda.. Rachunek nr: 86864200023001111111110001 Saldo poprzednie: 1000 PLN Saldo bieżące: 480 PLN Środki dostępne: 80 PLN Data: 21.03.2007

3. Wystąpienia debetu na rachunku
Klient zostanie powiadomiony o pojawieniu się debetu na jego rachunku. Częstotliwość powiadamiania analogiczna jak w opcji zmiana salda.
Informacje zawarte w SMS będą zawierać:

 • numer rachunku właściciela
 • saldo poprzednie
 • saldo bieżące
 • datę zmiany salda.

Przykładowy SMS:
Saldo debetowe. Rachunek nr: 86864200023001111111110001 Saldo poprzednie: 50 PLN Saldo bieżące: -100 PLN Data 21.03.2007

4. Informacji o saldzie
Istnieje możliwość uzyskiwania informacji o stanie salda ( nawet jeżeli nie nastąpiła zmiana salda) w wyznaczone przez klienta dni i o jednej wyznaczonej przez niego godzinie.
Informacje zawarte w SMS będą zawierać:

 • numer rachunku właściciela
 • stan salda
 • kwotę dostępną
 • datę salda

Przykładowy SMS:
Stan Salda.. Rachunek nr: 86864200023001111111110001 Saldo bieżące: 1000 PLN Środki dostępne: 500 PLN Data: 21.03.2007

5. Informacji o logowaniu do aplikacji CUI Detaliczne

Klient zostanie powiadomiony o logowaniu do aplikacji CUI Detaliczne.

Informacje zawarte w SMS będą zawierać:

 • datę oraz godzinę logowania do aplikacji.

Przykładowy SMS:
Logowanie do Internetu
Data: 2011-05-23
DZIĘKUJEMY

Jeden SMS dotyczy zawsze jednego zdarzenia.

By skorzystać z usługi powiadomienia SMS należy posiadać rachunek ROR lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim, dostęp do Systemu Bankowości Internetowej CUI, telefon komórkowy działający w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora oraz wypełnić wniosek (POBIERZ) o korzystnie z usługi.

Uwaga!
Godziny zastrzeżone ustawione są od 23:00 do 06:00. Nie ma możliwości konfiguracji godzin zastrzeżonych indywidualnie dla Klienta.
Jeżeli Klient nie chce otrzymywać sms’ów w tych godzinach powinien zaznaczyć na wniosku pozycję „Blokada wysyłki w godzinach zastrzeżonych”.

Przydatne dokumenty

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji. Placówki i bankomaty

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

+48 83 352 70 58

Kontakt możliwy jest również pod nr fax:

+48 83 352 70 59

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej