Przekazy w obrocie dewizowym

Informacje

Bank realizuje zlecenia płatnicze w trybie standardowym w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim.

Płatności realizujemy w 13 walutach:

 • PLN,
 • waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej - EUR,
 • dolar amerykański - USD,
 • dolar australijski - AUD,
 • dolar kanadyjski - CAD,
 • forint węgierski - HUF,
 • frank szwajcarski - CHF,
 • funt brytyjski - GBP,
 • jen japoński - JPY,
 • korona duńska - DKK,
 • korona norweska - NOK,
 • korona szwedzka - SEK,
 • korona czeska - CZK.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Polecenie wypłaty - instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej