Skup i inkaso czeków

Informacje

Prowadzimy skup i inkaso czeków oraz innych dokumentów płatniczych pełniących w obrocie dewizowym funkcje czeków. 

Skup czeków:

Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz może dokonywać warunkowego skupu innych rodzajów czeków.Skupem warunkowym w szczególności mogą być objęte wszystkie poniżej wymienione rodzaje czeków:


 • czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne, ciągnione na Bank lub inny bank krajowy;
 • czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na inne banki zagraniczne;
 • czeki skarbowe oraz czeki rentowe z wystawienia zagranicznych instytucji skarbowych, pokrywające zobowiązania skarbu państwa;
 • inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie dewizowym funkcję czeku, takie jak np.
  • Money Order,
  • International Money Order,
  • World Money Order,
  • Global Money Order,
  • Postal Money Order (tylko z wystawienia poczty USA).

Inkaso czeków:

Przeprowadzamy operacje inkasa czeków, do którego przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków opiewające na waluty wymienialne.
Do inkasa przejmowane są czeki, które:


 • są przedstawiane po upływie terminu ważności;
 • są przedstawiane do zapłaty nie przez pierwszego indosanta, którym z reguły jest beneficjent/remitent czeku;
 • zawierają istotne usterki w swej treści (np. brak daty wystawienia, za wyjątkiem czeków podróżniczych, brak oznaczenia cyfrowego kwoty przy podaniu oznaczenia słownego, zniekształcony podpis lub stempel firmowy,
 • zmienioną szatę graficzną wskutek zatłuszczenia, zalania płynem itd.);
 • zostały wystawione przez osoby prawne (banki i instytucje pozabankowe) nie znane bliżej Bankowi lub przez osoby fizyczne (za wyjątkiem czeków certyfikowanych).

Kursy walut

Kursy walut2017-06-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0961
1 USD3.6617
1 CHF3.7493
1 GBP4.6385
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej