Skup i inkaso czeków

Podstawowe informacje

SKUP I INKASO CZEKÓW
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim prowadzi skup i inkaso czeków oraz innych dokumentów płatniczych pełniących w obrocie dewizowym funkcję czeków.

Skup czeków:
Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz może dokonywać warunkowego skupu innych rodzajów czeków.
Skupem warunkowym w szczególności mogą być objęte wszystkie poniżej wymienione rodzaje czeków:

 • czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne, ciągnione na Bank lub inny bank krajowy;
 • czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na inne banki zagraniczne;
 • czeki skarbowe oraz czeki rentowe z wystawienia zagranicznych instytucji skarbowych, pokrywające zobowiązania skarbu państwa;
 • inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie dewizowym funkcję czeku, takie jak np.
  • Money Order
  • International Money Order
  • World Money Order
  • Global Money Order
  • Postal Money Order (tylko z wystawienia poczty USA).

Inkaso czeków:

Bank przeprowadza operacje inkasa czeków, do którego przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków opiewające na waluty wymienialne.

Do inkasa przejmowane są czeki, które:

 • są przedstawiane po upływie terminu ważności;
 • są przedstawiane do zapłaty nie przez pierwszego indosanta, którym z reguły jest beneficjent/remitent czeku;
 • zawierają istotne usterki w swej treści (np. brak daty wystawienia, za wyjątkiem czeków podróżniczych, brak oznaczenia cyfrowego kwoty przy podaniu oznaczenia słownego, zniekształcony podpis lub stempel firmowy, zmienioną szatę graficzną wskutek zatłuszczenia, zalania płynem itd.);
 • zostały wystawione przez osoby prawne (banki i instytucje pozabankowe) nie znane bliżej Bankowi lub przez osoby fizyczne (za wyjątkiem czeków certyfikowanych).

Prowizje i opłaty

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.Placówki i bankomaty

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

+48 83 352 70 58

Kontakt możliwy jest również pod nr fax:

+48 83 352 70 59

Kursy walut

Kursy walut2018-11-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6551
1 CHF3.6254
1 GBP4.6850
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej