OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Nr KW LU1I/00262990/8

OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oraz Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oferują do sprzedaży niżej opisaną nieruchomość:
 
I. OPIS NIERUCHOMOŚCI
 
Nieruchomość położona w Kazimierzówce, gmina Głusk, powiat i województwo lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 122/6 i 123/1 o łącznej powierzchni 0,56 ha, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy 167 m2 oraz murowanym budynkiem handlowo-usługowym, jednokondygnacyjnym, o pow. zabudowy 963 m2, objęta księgą wieczystą KW nr LU1I/00034574/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych, której współwłaścicielami są: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim w 3/5 części oraz Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach w 2/5 części.

231041

231042

Kursy walut

Kursy walut2018-02-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0398
1 USD3.2864
1 CHF3.4856
1 GBP4.5744
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej