Lokata progresywna

 • Lokaty progresywne to lokaty o atrakcyjnym, progresywnie wzrastającym oprocentowaniu. 

  W ofercie do 31.03.2020r.

  Zalety lokaty progresywnej:

  • z każdym kolejnym miesiącem przechowywania środków na lokacie oprocentowanie lokaty wzrasta,
  • w każdej chwili można zerwać lokatę bez straty odsetek za poprzednie pełne miesiące przechowywania środków.

  Korzyści:

  • atrakcyjne progresywne oprocentowanie: oprocentowanie wzrasta z każdym miesiącem,
  • większa elastyczność dysponowania środkami - w każdej chwili można zerwać lokatę bez straty odsetek za poprzednie pełne miesiące przechowywania środków.

  Szczegóły:

  • oprocentowanie: zmienne progresywne,
  • termin lokaty: 12 miesięcy,
  • waluta lokaty: PLN,
  • minimalna kwota lokaty: 1000 PLN,
  • kapitalizacja odsetek: po upływie okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.
 •  Osobiście w placówce

  Zapraszamy do naszych placówek!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty

   Kontakt telefoniczny

  Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

  +48 83 352 70 58
  Kontakt możliwy jest również pod nr fax:
  +48 83 352 70 59