Kredyt Pomostowy

 • Kredyt pomostowy jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

  Korzyści:

  • możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji
  • elastyczne podejście Banku w ocenie projektu inwestycyjnego
  • atrakcyjne warunki cenowe
  • długi okres kredytowania
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

  Przeznaczenie: finansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Okres kredytowania:  do 15 lat.

 • W ramach kredytu pomostowego proponujemy: 

  Kredyt UNIA BIZNES przeznaczony jest na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem z UE, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie.

 •  Osobiście w placówce

  Zapraszamy do naszych placówek!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty

   Kontakt telefoniczny

  Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

  +48 83 352 70 58
  Kontakt możliwy jest również pod nr fax:
  +48 83 352 70 59