Skip to main content
 • Rachunek płatny na każde żądanie

  Rachunek płatny na każde żądanie

  Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową.

  Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową.

  Rachunek dla osób fizycznych będących rezydentami, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Wpłaty na książeczkę:

  1. Minimalna wysokość wpłaty na książeczkę wynosi 100 PLN,
  2. Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie:
   • gotówkowej,
   • bezgotówkowej: przelewem z rachunków bankowych.

  Wypłaty z książeczki:

  1. Wypłaty z książeczki dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej.
  2. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty.
  3. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator - wymagane jest również postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli.
  4. W placówkach Banku wypłata z rachunku płatnego na każde żądanie może być dokonana bezgotówkowo, po złożeniu przez osobę uprawnioną dyspozycji przelewu wraz z książeczką.

  Przydatne informacje

  Rachunek płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców

  Rachunek płatny na każde żądanie w złotych dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

  Rachunek dla rad rodziców, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich itp.

  Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.Rachunek ma charakter umiejscowiony, co oznacza, że jego obsługa wykonywana jest wyłącznie przez placówkę Banku prowadzącą rachunek.

  Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych

  Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych

  Bank otwiera i prowadzi rachunki płatne na każde żądanie w następujących walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP.

  Wpłaty na rachunki oraz wypłaty z tych rachunków mogą być dokonywane tylko w następujących walutach: EUR, USD, GBP, PLN.

  Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie wynosi:

  • dolar amerykański(USD) - 20USD
  • euro (EUR) - 20EUR
  • funt brytyjski (GBP) - 20 GBP

  Przekazy w obrocie dewizowym przychodzące i wychodzące, będą realizowane do godziny 16.00. Przekazy otrzymane po tej godzinie będą traktowane jak otrzymane następnego dnia roboczego.

  Centrala
  Ul. Ostrowiecka 35
  21-300 Radzyń Podlaski
  tel.: /83/ 352 70 57, /83/ 352 70 58
  fax: /83/ 352 70 59
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa klientów:

  Pn.-Pt. 8.00-16.00

  BANKOMAT/WPŁATOMAT 24h

  obsługa kasowa /83/ 352 70 58 wew. 30, 33
  rachunki, depozyty, karty /83/ 352 70 58 wew. 27, 29
  kredyty /83/ 352 70 58 wew. 25, 32, 40