• Wakacje kredytowe
 • Ustawowe wakacje kredytowe

  Ustawowe wakacje kredytowe

  Szanowni Państwo,

  Realizując obowiązki wynikające z Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom od 29 lipca 2022 r. informujemy, że mogą Państwo złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – tzw. wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe dają możliwość zawieszenia spłaty od 1 do 8 rat kapitałowo-odsetkowych. Zawieszenie spłat dotyczy umów zawartych przed 1 lipca 2022 roku.

  Wakacje kredytowe przysługują kredytobiorcy/kredytobiorcom w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a zatem dotyczą: kredytu mieszkaniowego Mój Dom, kredytu mieszkaniowego oraz Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego, w sytuacji gdy jego cel określony w umowie kredytowej stanowił zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Wniosek o wakacje kredytowe winien być złożony przed terminem zapadalności raty kredytu, której wniosek dotyczy. Bank może zawiesić tylko tę ratę, której termin spłaty nie minął.

  Wniosek musi być kompletny, podpisany przez przynajmniej jednego ze współkredytobiorców, za zgodą wszystkich współkredytobiorców. W zależności od formy dostarczenia wniosku Bank akceptuje podpisy własnoręcznie złożone przez współkredytobiorców oraz podpis kwalifikowany na dokumentach dostarczonych do Banku droga mailową.

  Wniosek można złożyć osobiście w Banku, drogą listowną, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Złożenie wniosku o wakacje kredytowe w bankowości internetowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy kredytobiorcą jest wyłącznie osoba zalogowana na koncie użytkownika bankowości internetowej.

  Wnioski podlegają weryfikacji przez Bank. W celu zapewnienia Państwu najwyższych standardów obsługi zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby wnioski składać na co najmniej 3 dni robocze przed terminem zapadalności raty kredytu.

  W maksymalnym terminie 21 dni Bank prześle potwierdzenie przyjęcia wniosku do realizacji.

  Zawieszenie spłaty kredytu nie podlega opłacie.

  Poniżej Bank udostępnia Państwu wniosek, który należy złożyć w celu zawnioskowania o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego.

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.