IKE

 • Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi IKE - BS.

  Przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem poziomu dochodów. Dotyczy to zwłaszcza:

  • przedsiębiorców, odprowadzających składkę emerytalną we własnym zakresie w zryczałtowanej wysokości według najniższego wynagrodzenia,
  • kobiet, które przechodzą na emeryturę wcześniej, niż mężczyźni i statystycznie dłużej korzystają ze świadczeń emerytalnych,
  • rolników, otrzymujących świadczenia KRUS,
  • osób o wysokich dochodach, płacących składkę emerytalną do ustawowego limitu.

  Dla tych osób świadczenie emerytalne może stanowić nawet mniej niż 30% dochodów uzyskiwanych wcześniej.

  Indywidualne Konto Emerytalne, przygotowane w oparciu o Ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, pozwala na samodzielne zadbanie o swoją przyszłość bez potrzeby dzielenia się odsetkami z Urzędem Skarbowym.

  Nawet niewielkie, ale wpłacane systematycznie i przez długi czas kwoty, przy odpowiednim oprocentowaniu i kapitalizacji mogą w dłuższym okresie czasu przynieść znaczne dochody, które zapewnią oczekiwany poziom życia na emeryturze.

  Nie ma obowiązku wnoszenia wpłat systematycznych, a jedynie ograniczenie wysokości wpłat w danym roku kalendarzowym.

  W odróżnieniu od innych form oszczędzania na emeryturę, ze środków zgromadzonych na IKE można skorzystać w dowolnym momencie. Jeżeli zrobisz to jeszcze przed nabyciem uprawnień emerytalnych, to od kwoty odsetek zapłacisz podatek.

  Bank od początku wprowadzenia do oferty tego produktu utrzymuje bardzo atrakcyjne oprocentowanie, co powoduje, że nawet w sytuacji przedterminowej likwidacji rachunku, dochód z odsetek jest i tak większy, niż na klasycznej lokacie bankowej.

  W razie śmierci posiadacza rachunku, w przeciwieństwie od innych form oszczędności, środki zgromadzone na IKE zwolnione są od podatku od spadków i darowizn. Spadkobiercy lub wskazane przez posiadacza rachunku osoby uprawnione mogą otrzymać zgromadzone pieniądze w gotówce lub przelać je na własne Indywidualne Konto Emerytalne. Nie zapłacą również podatku dochodowego.

  Rok

  Limit wpłat

  2023

  20 805,00 zł

  IKE to same korzyści

  • otwarcie rachunku bez opłat
  • prowadzenie rachunku bez opłat
  • wpłata gotówki bez opłat
  • wypłata gotówki bez opłat
 •  Osobiście w placówce

  Zapraszamy do naszych placówek!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty

   Kontakt telefoniczny

  Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

  +48 83 352 70 58
  Kontakt możliwy jest również pod nr fax:
  +48 83 352 70 59