Skip to main content
 • IKE

  IKE

  Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi IKE - BS

  Przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem poziomu dochodów. Dotyczy to zwłaszcza:

  • przedsiębiorców, odprowadzających składkę emerytalną we własnym zakresie w zryczałtowanej wysokości według najniższego wynagrodzenia,
  • kobiet, które przechodzą na emeryturę wcześniej, niż mężczyźni i statystycznie dłużej korzystają ze świadczeń emerytalnych,
  • rolników, otrzymujących świadczenia KRUS,
  • osób o wysokich dochodach, płacących składkę emerytalną do ustawowego limitu.

  Dla tych osób świadczenie emerytalne może stanowić nawet mniej niż 30% dochodów uzyskiwanych wcześniej.

  Indywidualne Konto Emerytalne, przygotowane w oparciu o Ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, pozwala na samodzielne zadbanie o swoją przyszłość bez potrzeby dzielenia się odsetkami z Urzędem Skarbowym.

  Nawet niewielkie, ale wpłacane systematycznie i przez długi czas kwoty, przy odpowiednim oprocentowaniu i kapitalizacji mogą w dłuższym okresie czasu przynieść znaczne dochody, które zapewnią oczekiwany poziom życia na emeryturze.

  Nie ma obowiązku wnoszenia wpłat systematycznych, a jedynie ograniczenie wysokości wpłat w danym roku kalendarzowym.

  W odróżnieniu od innych form oszczędzania na emeryturę, ze środków zgromadzonych na IKE można skorzystać w dowolnym momencie. Jeżeli zrobisz to jeszcze przed nabyciem uprawnień emerytalnych, to od kwoty odsetek zapłacisz podatek.

  Bank od początku wprowadzenia do oferty tego produktu utrzymuje bardzo atrakcyjne oprocentowanie, co powoduje, że nawet w sytuacji przedterminowej likwidacji rachunku, dochód z odsetek jest i tak większy, niż na klasycznej lokacie bankowej.

  W razie śmierci posiadacza rachunku, w przeciwieństwie od innych form oszczędności, środki zgromadzone na IKE zwolnione są od podatku od spadków i darowizn. Spadkobiercy lub wskazane przez posiadacza rachunku osoby uprawnione mogą otrzymać zgromadzone pieniądze w gotówce lub przelać je na własne Indywidualne Konto Emerytalne. Nie zapłacą również podatku dochodowego.

  Rok

  Limit wpłat

  2024

  23 472,00 zł

  Przydatne informacje

  Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art. 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku „IKE-BS” w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim

  Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym  lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim (zwanym dalej: Bankiem) znajduje się produkt - rachunek oszczędnościowy „IKE-BS”, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8 Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.
  Mając na uwadze powyższe informujemy, że rachunki „IKE-BS” są wyodrębnionymi rachunkami oszczędnościowymi, nie będącymi rachunkami płatniczymi, prowadzonymi przez Bank, na których gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkty te nie wprowadzają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.
  Bank  tworząc rachunek „IKE-BS” nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosownie do art. 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR.

  Centrala
  Ul. Ostrowiecka 35
  21-300 Radzyń Podlaski
  tel.: /83/ 352 70 57, /83/ 352 70 58
  fax: /83/ 352 70 59
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa klientów:

  Pn.-Pt. 8.00-16.00

  BANKOMAT/WPŁATOMAT 24h

  obsługa kasowa /83/ 352 70 58 wew. 30, 33
  rachunki, depozyty, karty /83/ 352 70 58 wew. 27, 29
  kredyty /83/ 352 70 58 wew. 25, 32, 40