Przekazy w obrocie dewizowym

 • Bank realizuje zlecenia płatnicze w trybie standardowym w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim.

  Płatności realizujemy w 13 walutach:

  • PLN,
  • waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej - EUR,
  • dolar amerykański - USD,
  • dolar australijski - AUD,
  • dolar kanadyjski - CAD,
  • forint węgierski - HUF,
  • frank szwajcarski - CHF,
  • funt brytyjski - GBP,
  • jen japoński - JPY,
  • korona duńska - DKK,
  • korona norweska - NOK,
  • korona szwedzka - SEK,
  • korona czeska - CZK.

  Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.

  Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  • koszty „SHA”
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

  Polecenie wypłaty - instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).