Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

11-06-2024

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (w tym banki) mają obowiązwek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektowych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamosci.

W jakich sytacjach nastąpi w Banku weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL?

Weryfikacja pracownika Banku nastąpi w przypadku:

  • wypłaty "większej kwoty" w kasie placówki Banku - większej, tj. przekraczającej 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (obecnie 12 900,00 PLN).
  • przed podpisaniem umowy rachunku
  • przed podpisaniem umowy o kredyt  lub aneksu o podwyższenie kwoty kredytu.

Jeśli PESEL będzie zastrzeżony, aby skończyć sprawę, musisz cofnąć zastrzeżenie. Po podpisaniu umowy lub wypłacie pieniędzy możesz ponownie zastrzec swój PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni Cię, jeśli ktoś bez Twojej wiedzy chce go użyć, aby:

  • zaciągnąc kredyt lub pożyczkę,
  • zamówic kopię karty SIM,
  • podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości.
Jak i gdzie można zastrzec bądź cofnąć zastrzeżenie PESEL?

PESEL możesz zastrzec przez Internet na stronie www.gov.pl, w aplikacji mObywatel albo podczas wizyty w urzędzie gminy. Jeśli chcesz ponownie zastrzec PESEL, musisz odczekać co najmniej 30 minut od chwili cofnięcia zatrzeżenia.