Skip to main content

Zmiany w regulaminach od 01.06.2024 r.

18-03-2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 czerwca 2024 r. dokonujemy zmian w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

Główne zmiany polegają na dodaniu zapisów dotyczących:

  • karty wielowalutowej, którą planujemy udostępnić klientom w bieżącym roku: § 1 pkt 38), 94 ust. 3 oraz § 95 ust. 7;
  • „kradzieży tożsamości”: § 1 pkt 109) oraz § 56 ust. 4;
  • usługi VoiceBot: § 1 pkt 118), 116 ust. 8 oraz § 117 ust. 4.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz doprecyzowujący i  w dużej mierze wynikają z rozwoju bankowości elektronicznej.

Załącznki: