• O Banku
  • AKTUALNOŚCI
  • Zmiany w regulaminie rachunków dla klientów indywidualnych od 1 lipca 2022r..

Zmiany w regulaminie rachunków dla klientów indywidualnych od 1 lipca 2022r..

29-04-2022

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

Istotne zmiany dotyczą:

  • Wyłączenia usługi biometrii - spowodowanego dużą jej awaryjnością i coraz większymi trudnościami w prawidłowym jej serwisowaniu;
  • Doprecyzowania obowiązków informacyjnych Banku związanych ze zmianami oprocentowania (§ 109 ust. 3 i 4).

Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian (t.j. 01.07.2022 r.), wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
  3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

W załączonych do niniejszego pisma Regulaminach wszystkie zmiany wyróżniono kolorem czerwonym.

Załączniki: