Płatności zbliżeniowe telefonem

 • Zamień portfel na telefon!

  Aplikacja BS Pay umożliwia płatności w punktach handlowo usługowych za towary i usługi urządzeniem mobilnym, bez konieczności fizycznego użycia karty.
  Płatności mobilne umożliwiają klientom szybkie i wygodne płacenie smartfonem z aplikacją BS Pay w sposób analogiczny do płatności kartą zbliżeniową.

  Aplikacja BS Pay to szereg bardzo przydatnych funkcjonalności:

  • Dodawanie, modyfikacja a także usunięcie karty z portfela Google Pay.
  • Aktywacja nowej karty bez konieczności kontaktowania się z infolinią banku.
  • Czasowe zastrzeżenie karty płatniczej – funkcja niezwykle przydatna w sytuacji, kiedy zauważymy, że nie mamy swojej karty płatniczej ale nie jesteśmy równocześnie  przekonani, że trwale ją utraciliśmy. Po odnalezieniu karty nie ma konieczności wydawania nowego plastiku – wystarczy ja odblokować za pośrednictwem BS Pay. Czasowa blokada obejmuje transakcje wykonywane kartą płatniczą jak i telefonem.
  • Zablokowanie karty płatniczej – natychmiastowa i nieodwracalna blokada płatności kartą w sytuacji zgubienia lub kradzieży karty.
  • Aktywacja zabezpieczenia 3D Secure – rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo płatności dokonywanych w Internecie.
  • Zmiana kodu PIN karty.
  • Włączanie lub wyłączanie funkcji zbliżeniowej na karcie – funkcja zwiększająca aspekt bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy nie zamierzają w najbliższym okresie korzystać z płatności zbliżeniowych kartą. W dowolnym momencie, za pośrednictwem Planet Mobile istnieje możliwość przywrócenia opcji płatności zbliżeniowych kartą. Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie nie spowoduje zablokowania możliwości korzystania z płatności mobilnych.
  • Zarządzanie limitami karty – bezgotówkowy/ gotówkowy/ internetowy.
  • Prezentacja historii (wydatków) transakcji kartowych – debetowych oraz kredytowych do 3 miesięcy wstecz.
  • Graficzna analiza transakcji kartowych w podziale na transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.
  • Wyszukiwarka bankomatów wraz z nawigacją oraz filtrowaniem na bankomaty bezprowizyjne i prowizyjne.
  • Integracja z portalem www.kartosfera.pl .
  • Usługa BLIK.

 • Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest  nadanie jej stosownych dostępów:

  • SMS - odczytywanie wiadomości tekstowych (SMS-ów i MMS-ów); odbieranie wiadomości tekstowych (SMS-ów);
  • Telefon - bezpośrednie wybieranie numerów telefonu, odczytywanie stanu i informacji o telefonie;
  • Zdjęcia, multimedia i pliki - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB;
  • Pamięć - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB;
  • Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniach - odczytywanie stanu i informacji o telefonie;
  • Lokalizacja - aktywowanie i używanie systemu GPS lub innych funkcji znajdowania lokalizacji dostępnych w urządzeniu.
  • Inne - pełny dostęp do sieci.
 • Jak dokonać płatności telefonem ?

  • Odblokuj telefon i/lub zaloguj się do aplikacji.
  • Zbliż telefon do terminala.
  • Na ekranie telefonu zostanie wyświetlona kwota transakcji.
  • Dla kwot powyżej 50 zł wprowadź na terminalu płatniczym kod pin dla karty.

  Płatność nie wymaga logowania się do aplikacji, a jedynie wyłącznie odblokowania ekranu smartfona.

  Ważne jest to, że do korzystania z płatności nie jest konieczne aktywne połączenie z Internetem, co oznacza, że płatności można dokonywać także w takich miejscach, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony (np. w podziemiach).

 • Aby korzystać z płatności Google Pay należy:

  1. Posiadać aktywny dostęp do portalu kartowego www.kartosfera.pl
  2. Posiadać konto Gmail (google) i zaakceptować warunki korzystania z niego - klient wykonuje tę czynność na etapie uruchomienia samego telefonu z systemem Android.
  3. Posiadać urządzenie mobilne z technologią NFC (bezprzewodowa technologia umożliwiająca bezstykową transmisję danych na bliską odległość).
  4. Posiadać system Android w wersji 4.4 lub nowszej (planowane podwyższenie wymaga Google w 2019 roku do wersji 5.0).
  5. Posiadać aktywną plastikową kartę wydaną przez Bank (debetową lub kredytową, VISA lub MasterCard).
  6. Zainstalować aplikacje BS Pay wyszukując ją w sklepie Google Play
  7. Na urządzeniu mobilnym posiadać zainstalowaną aplikację mobilną BS Pay - rejestracja do BS PAy odbywa się z wykorzystaniem portalu www.kartosfera.pl zgodnie z krokami podawanymi w aplikacji.
  8. Zalogować się do BS Pay. Po potwierdzeniu kodu aktywacyjnego z Kartosfery aplikacja powinna zaczytać wszystkie dotychczasowo wydane produkty kartowe klienta.
  9. Wybrać kartę, którą chce dodać do płatności mobilnych.
  10. Wybrać przycisk Dodaj do GPay (znajduje się pod wizerunkiem karty dla której płatności Google Pay są udostępnione).
  11. Na etapie dodawania karty zaakceptować Regulamin korzystania z kart płatniczych BPS w ramach Google Pay jak również zgody formalne oraz warunki korzystania z usługi przedstawione podczas dodawania karty do Google Pay.
  12. W trakcie dodawania karty poprzez BS Pay aplikacja może poprosić o zmianę ustawień płatności NFC, w menu „Dotknij i zapłać”, na Google Pay. Należy zezwolić na taką operację.
  13. Po zakończeniu procesu dodawania karty telefon jest gotowy do płatności. Należy pamiętać aby w sekcji „Dotknij i zapłać” w ustawieniach Android mieć ustawioną aplikację Google Pay jako domyślną jeśli w przyszłości pojawił się inny dostawca portfela na telefonie użytkownika.
 • Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z płatności telefonem:

  • Zainstalowanie w smartfonie oprogramowania zabezpieczającego (skanera antywirusowego, zapory sieciowej) oraz jego regularna aktualizacja.
  • Unikanie instalowania w smartfonie oprogramowania pochodzącego z nieautoryzowanych źródeł, w tym przekazywanego pocztą elektroniczną lub SMS/MMS. Instalację aplikacji, zwłaszcza z nieznanych źródeł powinna poprzedzać jej weryfikacja przez oprogramowanie antywirusowe.
  • Niestosowanie łatwych do odgadnięcia numerów PIN np. 0000, 1111 itp. oraz niezapisywanie kodów PIN w sposób jawny.
  • Wyłączanie telefonu przed oddaniem do depozytu, szatni, itp.
  • Nieoddawanie telefonu do serwisu z kartą SIM-NFC, SD-NFC, jeżeli limit płatności zbliżeniowych nie został wcześniej zablokowany.