Orzeł Agrobiznesu

15-06-2021

Orzeł AGROBIZNESU GRAND PRIX 2012

„Orzeł Agrobiznesu” to prestiżowa nagroda przyznawana dla firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia oraz banków działających na rzecz Agrobiznesu.

Nagrody przyznaje Kapituła złożona z marketingowców, ekonomistów, specjalistów zajmujących się polityką jakości, wizerunkiem, polityków. Przy ocenie brana jest pod uwagę min. skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, tworzenie wizerunku banku przyjaznego konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi.

W 41. edycji konkursu Orły Agrobiznesu Nasz Bank sięgnął po najwyższy laur - Orła Agrobiznesu Grand Prix 2012.

Kapituła konkursu oceniała wyniki finansowe banku, profesjonalizm pracowników oraz działania prorozwojowe. W laudacji nagrody można przeczytać.

"W ciągu ostatniego roku bank pozyskał kilkuset nowych klientów. Przybyło także wielu klientów internetowych. Nastąpił znaczący wzrost sprzedaży produktów bankowych, wzrost sumy bilansowej i funduszy własnych. Działania prorozwojowe banku zapewni konsekwentna, dalsza realizacja realistycznej strategii zaplanowanej na lata 2011-2013. Według niej bank zamierza pozostać wiodącą instytucją finansową na terenie tradycyjnego rynku swojej działalności i umacniać swoją pozycję na rynku wielkomiejskim. Jego atutem pozostanie nadal rozbudowana sieć placówek, atrakcyjna oferta samoobsługi przez Internet, własna sieć bankomatów i wpłatomatów i kompetentny personel doskonale znający potrzeby lokalnej społeczności. Nie bez znaczenia w dalszym rozwoju będzie bogate doświadczenie banku w obsłudze budżetów, spółek i indywidualnych przedsiębiorców. Biorąc wszystko to pod uwagę Kapituła jest przekonana, że Orzeł Agrobiznesu Grand Prix trafia naprawdę w godne ręce."