Puchar SKO

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim w 2006 roku otrzymał puchar  za największą liczbę Szkolnych Kas Oszczędności  w roku szkolnym 2005-2006.

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Nasz Bank uczestniczy w propagowaniu tej formy oszczędzania wśród społeczności uczniowskiej już od ponad 10 lat.

Uczniowie poznają różne formy oszczędzania, uczą się systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, rozwijają swoje talenty artystyczne jak również realizują swoje marzenia.

Aktualnie w SKO uczestniczy 22 szkoły z rejonu działania Banku, w których oszczędza około 1140 uczniów.

...