Nowość! Przelewy BLIK na telefon!

30-09-2022

Informujemy, że aplikacja mobilna Banku została wzbogacona o nową funkcjonalność natychmiastowych przelewów BLIK na telefon.

Jak aktywować przelwe BLIK na telefon?
Aby korzystać z nowej funkcjonalności należy:
1.  Zalogować się w aplikacji mobilnej Banku.
2.  W menu dolnym wybrać ikonkę "więcej" a następnie "Ustawienia" -> "Ustawienia BLIK". Włączyć opcję "Odbieraj przelewy BLIKIEM".
3. Podać numer telefonu powiązany z BLIK (domyślnie jest to numer powiązany z urządzeniem/ smartfonem) i zaakceptować zgody.

Aby włączyć integrację z książką adresową (pokazywanie uczestników BLIKa) należy:
1. Zalogować się w aplikacji mobilnej Banku.
2. W menu dolnym wybrać ikonkę "więcej" a następnie "Ustawienia" -> "Ustawienia BLIK". Włączyć opcję "Pokaż uczestników BLIKA".
3. Wyrazić zgody i zaakceptować.

Aby wykonać przelew BLIK na telefon należy:

1. Zalogować się w aplikacji mobilnej Banku.
2. W menu dolnym wybrać ikonkę "BLIK" i kliknąć opcję "PRZELEW NA TELEFON", lub

menu dolnym wybrać ikonkę „Przelew” i po rozwinięciu wybrać „Przelew na telefon BLIK”, lub

na panelu głównym wybrać zakładkę „wyślij przelew”, zalogować się do aplikacji i po rozwinięciu

wybrać „Przelew na telefon BLIK”.
3. Uzupełnić numer telefonu odbiorcy i pozostałe dane.
4. Potwierdzić operację.


Wykonując przelew na telefon odbiorcy, musisz podać nr telefonu odbiorcy powiązany z jego kontem BLIK. Jeżeli skorzystasz z listy kontaktów posiadanych na urządzeniu mobilnym, numery telefonów powiązane z usługa BLIK będa posiadały logo BLIK.