Skip to main content
  • O Banku
  • AKTUALNOŚCI
  • Zmiany w regulaminie rachunków dla klientów indywidualnych od 1 grudnia 2022r.

Zmiany w regulaminie rachunków dla klientów indywidualnych od 1 grudnia 2022r.

20-09-2022

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2022 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

Z Regulaminu usunięto Rozdział 6 Debet dopuszczalny w ROR, co jest równoznaczne z wycofaniem tego produktu z oferty Banku. Dodatkowo, z treści Regulaminu usunięto inne zapisy dotyczące debetu dopuszczalnego w ROR.

Informujemy Państwa, iż:

  1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian (t.j. 01.12.2022 r.), wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.