Ubezpiecz swoje uprawy, bądź mądry przed szkodą.

04-10-2021

Ruszamy z kolejnym sezonem jesiennej sprzedaży upraw.

Sezon jesienny rozpoczyna się 04 października.

Ochronie ubezpieczeniowej będą podlegać uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima) oraz rzepaku ozimego. Najpopularniejsza ochrona uwzględnia ryzyko gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych. Najszerszy pakiet obejmuje dodatkowo ryzyko deszczu nawalnego i huraganu.

Dofinansowanie do składki ubezpieczenia z budżetu państwowego w wysokości do 65%.

Szczegółowych informacji możecie Państwo uzyskać w Placówkach naszego Banku.

  1. Folder uprawy - Generali
  2. Folder uprawy - InterRisk