Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

  1. Aleksander Daniluk - Przewodniczący Rady
  2. Marianna Trykacz - Wiceprzewodniczący
  3. Stanisław Zdunek - Sekretarz
  4. Wojciech Król - Członek Rady
  5. Andrzej Pasek - Członek Rady
  6. Jarosław Wasak - Członek Rady
  7. Roman Pałys - Członek Rady